Disclaimer

Orders welke via deze website worden geplaatst worden verwerkt door telkens de bloemist welke zich het dichtst bij het afleveradres bevindt, gebaseerd op de postcode van het afleveradres. Bij de uitvoer van de order zal de bloemist er de grootst mogelijke zorg voor dragen dat de kwaliteit van de geleverde bloemen en de opmaak daarvan tot een boeket de best mogelijke zal zijn, en dat de order tijdig wordt uitgeleverd.

Hoewel we in elk mogelijk opzicht er alles aan doen orders goed en tijdig te verwerken kan het voorkomen, bijvoorbeeld door overmacht, dat orders niet, niet geheel of niet tijdig worden verwerkt. In voorkomend geval nemen we zo snel mogelijk contact op met degene die de order heeft geplaatst om de eventuele beschikbare opties door te nemen.

Schades voortvloeiend uit het niet of niet volledig danwel tijdig uitleveren van orders  welke ontstaan ten nadele van degene welke de order heeft geplaatst zullen door boeketned.nl worden vergoed tot een limiet welke gelijk is aan de totaalsom van de geplaatste order.